خبر های افغانستان و جهان را ازینجا بخوانید

غزاله جاوید به قتل رسید

Comments

  • حضرت ملا عمر said:

    اين زنکه را ما دستور گزارديم تا به جهنم ارسال گردد

Trackbacks

There are no trackbacks